Gradovi Čretež, Gorenji Mokronog, Mokronog in Štatenberk

O bogati zgodovini Mokronoga in bližnje okolice priča več grajskih objektov, ki so se kot razvaline ohranili v današnji čas. Grad Mokronog, ki se je kmalu razvil v trško utrdbo in je bil pomemben upravni sedež posesti v tem delu Dolenjske, je najstarejši na tem območju in je varoval deželnoknežjo posest in njene interese, grad Spodnji Čretež pa je bil skupaj z istoimenim stolpom domovanje ene imenitnejših kranjskih fevdalnih rodbin. Grad Štatenberk so najprej upravljali freisinški ministeriali gospodje Stettenbergi. Vsi štirje so razvaljeni. Temelji gradu Gorenjega Mokronoga se skrivajo pod rušo in le z arheološkimi deli bo mogoče ugotoviti njegovo zasnovo. Grad Mokronog ni dočakal konca druge svetovne vojne, a so v njegovih razvalinah ohranjeni tako romanski, kot gotski renesančni stavbni členi. Skoraj docela je ohranjen romanski stolp Zgornji Čretež, ki bi ga lahko s sorazmerno nizkimi materialnimi sredstvi rekonstruirali in prekrili s streho ter tako prezentirali edino romansko samostojno stolpasto grajsko stavbo na Slovenskem, ki se je nad osemsto let arhitektonsko nespremenjena ohranila v današnji čas. Pod rušo se skriva še del temeljev sicer mogočnih razvalin gradu Spodnji Čretež, ki bi nam dokončno potrdile starost in kastelno zasnovo tega gradu. Arheoloških izkopavanj pa čaka tudi grad Štatenberk, ki je propadel že v 16. ali začetku 17. stoletja.

Ivan Jakič