Ugodna posojila za podjetnike v letu 2012

RAZVOJNI CENTER Novo mesto d.o.o. razpisuje posojila po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve tudi garancije.

Razpis dolgoročnih posojil in garancij GSD za leto 2012

Predmet razpisa so dolgoročna posojila, namenjena za materialne in nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreno posojilo. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija.

Razpis dolgoročnih posojil in garancij GSD2 – dodatna› sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo za leto 2012

Predmet razpisa so dolgoročna posojila, namenjena za začetne materialne in nematerialne investicije, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve tudi garancije za odobreno posojilo. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja in samostojni podjetniki iz občin Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič.

Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva za leto 2012

Predmet razpisa so gotovinska posojila po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreno posojilo. Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1.1.2011 dalje, mala podjetja oz. samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so zaposlili novo osebo od 1.1.2012 dalje ter posojilojemalci, ki so v letu 2012 prejeli investicijsko posojilo iz GSD za nakup tehnološke opreme ali ekološkega tovornega vozila.

Razpisi so odprti do porabe sredstev oz. do objave o zaprtju.

Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987 ali www.rc-nm.si in Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610.

Vljudno vabljeni k oddaji vlog!