Sestava občinskega sveta

Kocjan Alojz

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Gorenje Laknice
izvoljen v 1.volilni enoti

 

Žlajpah Elizabeta

SKUPINA VOLIVCEV

Stari trg, Mokronog
izvoljena v 2. volilni enoti

 

Bregant Janez

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Paradiž, Mokronog
izvoljen v 2.volilni enoti

 

Škoporc Gregor

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Hrastovica, Mokronog
izvoljen v 3. volilni enoti

 

Glušič Franc

SKUPINA VOLIVCEV

Log, Mokronog
izvoljen v 4. volilni enoti

 

Vene Ana

SKUPINA VOLIVCEV

Martinja vas pri Mokronogu, Mokronog
izvoljena v 5. volilni enoti

 

Kostrevc Marko

SKUPINA VOLIVCEV

Trebelno, Trebelno
izvoljen v 6. volilni enoti

 

Korošec Milica

SKUPINA VOLIVCEV

Češnjice pri Trebelnem, Trebelno
izvoljena v 7. volilni enoti

 

Dragan Franc

SKUPINA VOLIVCEV

Cerovec pri Trebelnem, Trebelno
izvoljen v 8. volilni enoti

 

Starič Marjan

SKUPINA VOLIVCEV

Ornuška vas, Trebelno
izvoljen v 8. volilni enoti

 

Eržen Rafael

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Velika Strmica, Trebelno
izvoljen v 9. volilni enoti