Župan in podžupan

Anton Maver, univ. dipl. soc. ped. 

župan Občine Mokronog-Trebelno

Anton Maver se je rodil 31. oktobra 1949 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Trebnjem. Šolanje je nadaljeval na srednji šoli v Novem mestu in študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobil naziv univ.dipl.soc.pedagog. Za svoje diplomsko delo je prejel Prešernovo nagrado. V letih 1970 do 2000 je služboval v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni v varnostni službi, zadnjih 7 let pred upokojitvijo pa kot pomočnik direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Svojo politično pot je začel leta 1984 v krajevni skupnosti. Vletih od 1996 do 2006 je bil predsednik Krajevne skupnosti Mokronog, štiri leta tudi občinski svetnik v nekdanji skupni Občini Trebnje, leta 2006 pa je postal prvi župan v Občini Mokronog-Trebelno in bil za župana ponovno izvoljen, tako na lokalnih volitvah leta 2010, kot tudi leta 2014.

Anton Maver je človek, ki ima posluh za ljudi, še posebej za socialno šibke. Človek z ogromno volje in moči za uresničevanje lastnih in skupnih idej, katere vedno pripelje do cilja, ko se jih loti. Je človek, ki mu ni vseeno, kaj bo z razvojem gospodarstva, turizma, kulture, šolstva, športa, društvenih dejavnosti, socialnega statusa posameznikov in posameznih ciljnih skupin.

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana, ki ga izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.

Kontakti:
tel: 07 34 98 261, 041 641 647
e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si

mag. Franc Glušič 

podžupan Občine Mokronog-Trebelno

Franc Glušič se je rodil 30. 7. 1969 v Novem mestu in odraščal v delavski družini. Po končani osnovni šoli v Krmelju se  je v letu 1984 vpisal v takratno Kadetsko šolo za miličnike in jo zaključil leta 1988. Od tega leta naprej je služboval v Ministrstvu za notranje zadeve - Policiji, od leta 2003 na Uradu kriminalistične policije Novo mesto in od leta 2006 na Generalni policijski upravi v Upravi kriminalistične policije, kjer opravlja sistemsko-pravne in koordinacijsko-nadzorne naloge. Leta 2004 je ob delu diplomiral na Visoki upravni šoli. V letu 2010 je zaključil študij na Fakulteti za državne in evropske študije - smer državna uprava in pridobil naziv magister znanosti.

Pred 25 leti se je preselil v Mokronog in pred dobrimi sedmimi leti na Log. V mandatu 2010-2014 je bil član delovnih teles Občinskega sveta Občine Mokronog–Trebelno, v tekočem mandatu pa je bil na volitvah izvoljen za člana Občinskega sveta in imenovan kot član Odbora za proračun in finance ter član Statutarno pravne komisije. S 1. 5. 2015 je bil s sklepom Župana občine, imenovan tudi za podžupana Občine Mokronog-Trebelno.

V lokalni skupnosti deluje v različnih društvih kot so Gasilsko društvo Sveti Križ, Turistično društvo Mokronog, Kolesarskem klubu Dolenjska Balanca, v prostem času pa tudi čebelari. Je član Čebelarskega društva Šentjanž in Čebelarskega društva Trebelno-Mokronog.  

Kontakt:

e-pošta: podzupan@mokronog-trebelno.si