Župan

Anton Maver

Anton Maveruniv. dipl. soc. ped., župan Občine Mokronog-Trebelno
tel: 07 34 98 261, 041 641 647
e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si

Rojen je bil 31. oktobra 1949 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Trebnjem. Po končani srednji šoli v Novem mestu je študij nadaljeval na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobil naziv profesor socialne pedagogike, za svoje diplomsko delo pa je prejel tudi študentsko Prešernovo nagrado.

V letih od 1970 do 2000 je služboval v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, in sicer v Varnostni službi; petnajst let je bil v vodstvu Varnostne službe, zadnjih sedem let pomočnik direktorja Uprave za izvrševanje kazni in nazadnje vodja Varnostne službe.

Od leta 1984 naprej je ves čas aktivno deloval v lokalni skupnosti Mokronog, v letih od 1996 do 2006 kot predsednik Krajevne skupnosti Mokronog.

Od izvolitve, novembra 2006, opravlja funkcijo župana Občine Mokronog-Trebelno in bil ponovno izvoljen za župana na lokalnih volitvah leta 2010.