Ocenjevanja škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023

15. 11. 2023 MARIJANA J. (Občinska uprava) 90