ZAHTEVA za izdajo mnenja za gradnjo v varovalnih pasovih občinskih javnih cest in priključevanje na občinsko javno cesto

Organizacijska enota