Mesečno poročilo o plačani turistični taksi

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku