NOVA GASILSKA PRIDOBITEV - AVTOLESTEV

4. 12. 2018 GASILSKA ZVEZA T. 197