Obvestilo o nadzoru redarstva nad uporabo naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila ter nad uporabo varnostnega pasu

13. 12. 2018 Izbrisan U. 276