Zapisnik 1. konstitutivne seje NO

Seja je potekala dne 22.01.2019