Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Dolenje Laknice 2

15. 7. 2019 Izbrisan U. 341