POSKRBIMO ZA UREDITEV VEGETACIJE OB CESTAH IN S TEM PRISPEVAJMO K VEČJI VARNOSTI UDELEŽENCEV V PROMETU

1. 8. 2019 Izbrisan U. 154