Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Mokronog-Trebelno – SD OPN 3

23. 6. 2020 Izbrisan U. 125