Ukinitev statusa grajenega javnega dobra

30. 7. 2020 Izbrisan U. 159