Poziv za podajo vlog za spremembo namenske rabe zemljišč za SD4 OPN

28. 5. 2021 Izbrisan U. 262