SVEČANO IZOBEŠANJE OLIMPIJSKE ZASTAVE V OSREDNJIH GASILSKIH ENOTAH TEMENIŠKE IN MIRNSKE DOLINE

7. 4. 2022 GASILSKA ZVEZA T. 81