Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

2. 7. 2014 3