Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena_k.o. Staro Zabukovje

24. 6. 2014 20