Preklic javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta Občinski redar v Skupni občinski upravi Mirnska dolina

27. 5. 2014 55