Odločba o lastninjenju javnega dobra

18. 10. 2016 24