Odločba o lastninjenju javnega dobra

13. 10. 2016 20