Obvestilo o predhodnih arheoloških raziskavah v sklopu priprave DPN za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica

9. 6. 2016 19