Akcija inšpekcijskega nadzora nad pravilnostjo ločevanja komunalnih odpadkov pokazala manj nepravilnosti

3. 5. 2016 16