Način obveščanja o motnjah pri oskrbi s pitno vodo ali morebitnih poslabšanjih kakovosti pitne vode.

30. 3. 2016 38