Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest - volitve v evropski parlament, dne 9.6.2024

3. 4. 2024 Marija S. (Kabinet župana) 34