15. redna seja Občinskega sveta

Mojca P. 1683
Seja je potekala dne 26.07.2017 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 41/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.07.2017
Začetek veljavnosti: 29.07.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 41/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.07.2017
Začetek veljavnosti: 29.07.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list Republike Slovenije št. 41/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 26.07.2017
Začetek veljavnosti: 29.07.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda