Gradnja širokopasovnega optičnega omrežja v občinah Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč, Trebnje (Mirna), Žužemberk in Sevnica

1222
24.630.926,00 EUR
EU projekti
Zaključeno
8230 Mokronog
2011
2013