Gradnja širokopasovnega optičnega omrežja v občinah Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna Peč, Trebnje (Mirna), Žužemberk in Sevnica

1052
24.630.926,00 €
EU projekti
Zaključeno
8230 Mokronog
2011
2013