Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

8. 9. 2022 Mojca P. (Občinska uprava) 69
08.09.2022
Javni razpisi in javni natečaji
28.09.2022 do 10:00
344-0002/2022
01.09.2022
Mojca Pekolj
mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si