Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno

Predpisi, na katere predpis vpliva