Šest občin dobilo 14,6 milijona evrov za širokopasovno omrežje

14. 12. 2011 263