3. redna seja OS

Mateja V. (Občinska uprava) 400
Seja je potekala dne 23.02.2023 ob 16.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v Vrtcu Mokronožci Občine Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.02.2023
Začetek veljavnosti: 24.02.2023
Konec veljavnosti: 01.03.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci, Predšolska vzgoja
Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.02.2023
Začetek veljavnosti: 25.02.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Trgovina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.02.2023
Začetek veljavnosti: 25.02.2023
Konec veljavnosti: 30.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi, Promet in zveze
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov v kulturnem oz. večnamenskem domu (Uradno glasilo e-občina, št. 7/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.02.2023
Začetek veljavnosti: 25.02.2023
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo, Kultura in umetnost
Sklep o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 8/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.02.2023
Začetek veljavnosti: 04.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 8/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.02.2023
Začetek veljavnosti: 04.03.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo