Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi prostorov v kulturnem oz. večnamenskem domu

Predpisi, na katere predpis vpliva