Sklep o delni oprostitvi komunalnega prispevka

Predpisi, na katere predpis vpliva