Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Mokronog - Trebelno

Predpisi, na katere predpis vpliva