Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Mokronog - Trebelno

Predpisi, na katere predpis vpliva