Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Mokronog-Trebelno

Predpisi, na katere predpis vpliva